Elektronisk simultantolk

I enhver virksomhed, hvor det kommer til at skabe en blanding af luft med gasser, dampe og brandfarlige tåge, er der risiko for tænding som en konsekvens - en eksplosion. I løbet af produktionen er der stadig en vække og ophobning af elektrostatiske ladninger.

Udledningerne af akkumuleret energi er kendt, men i indholdet af fuldt brandfarlige stoffer udgør en fare for medarbejdernes sikkerhed og alt af planten. At sikre, at disse stoffer udledes fra luften og beskytter deres aflejring gennem korrekt ventilation ligger dels hos arbejdsgiveren. Det er da kun en af de mange forpligtelser, som økonomiministeriets forord ning af 8. juli 2010 påtager sig for ham i forhold til minimumskrav vedrørende arbejdsmiljø og sundhed kombineret med udsigten til et møde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.Arbejdsgiveren skal give deres personale sikre arbejdsforhold, og hvis trods alt skudt i den endelige handlingsplan, er der stadig en risiko for eksplosion, skal besætningen informere om det i detaljer, bestemme omfanget af den fare, konstant at overvåge situationen, og også for at minimere de negative virkninger af mulige eksplosioner. I sidstnævnte forstand, du er dannet eksplosion sikkerhed dokument, dokumentet eksplosion sikkerhed. Det skal være oprettet inden du opretter plads på området for farlige bog. Sammen med loven er arbejdsgiveren forpligtet til at:- forebyggelse af dannelse af en eksplosiv atmosfære- forebyggelse af antændelse i ovennævnte atmosfære,- minimering af de skadelige virkninger af den resulterende eksplosionI teksten er arbejdsgiveren forpligtet til at registrere alt kontrol- og vedligeholdelsesarbejde på enheder, der udgør en trussel. Det definerer typen af forholdsregler, der skal tages, dens formål er at bestemme risikoen og de steder, hvor antændelse kan opstå. Man kræver bekendgørelse med alle områder af fare (0, 1, 2, 20, 21, 22. Adgang til farezonen skal være særligt mærket med en gul advarselstriangel med en sort EX i midten. Herren skal også bestemme måderne for evakuering, mens i tilfælde af indførelse af jernbaner i anlæggets område, der har prestige for farezoner, skal DZPW løbende opdateres.