Eksplosionssikre elektriske motorer

Eksplosionsbeskyttelse er en eksplosionsbeskyttelse, der er en af de vigtigste eksponeringer i zoner truet af en sådan eksplosion. For at forebygge tænding eller brand skal der sikres et godt sikkerhedssystem mod eksplosion. Disse løsninger vil primært blive anvendt til personer i alle zoner, der er i fare for brand i en skole.

Samtidig vil de diskuterede organismer blive serveret, hvor der er eksplosive støv i sektoren. På sikkerheden før eksplosion tilpasser den faktor, der er undertryk af eksplosionen til den første. Denne proces består primært i at undersøge eksplosions første fase. Brug derefter agenten, som er ansvarlig for at udjævne eksplosionen i en lys enhed. Som følge heraf overfører eksplosionen ikke og holder den undertrykt efter tænding. Alt dette påvirker, at ilden ikke gentager sig. Opgivet skabelse er en af de mest universelle måder at beskytte mod eksplosion, og når den når den, forsikring mod dens virkninger. Det reducerer virkningerne af en eksplosion. Denne kamp kombinerer komponenter som slukning cylindre, tryksensorer, optiske sensorer, støvsensorer og kontrolpaneler. Det næste skridt er at lette eksplosionen. Denne proces er først og fremmest afhængig af, at folk udleder virkningerne af en eksplosion uden for den beskyttede enhed. Som et resultat vender trykket inde i enheden tilbage til det populære niveau. Aflæsningssystemerne omfatter dekompressionspaneler, klapper med selvlukkende enhed og & nbsp; flameless relieving systemer. Den sidste tid i eksplosionsbeskyttelsessystemet frakobler eksplosionen. Det er det samme system, der isolerer eksplosionen. Dens retning er først og fremmest lukningen af rørledninger eller kanaler. Hvorfor? Først og fremmest, fordi de to tidligere metoder udelukkende eliminerer virkningerne af ild. Nogle restvirkninger af eksplosionen kan dog passere gennem rørene og kanalerne, hvilket kan forårsage sekundære eksplosioner, hvilket også er mere skadeligt for resultaterne. Derfor lukker shut-off systemet gennem planen for at forhindre de allerede nævnte sekundære eksplosioner. Disse er f.eks. Slukningsgas cylindre, lukkeventiler, lukkeportventiler, eksplosionsafskæringssystemer, lette ventiler og lignende.