Bekaempelse af brande 4

Under forsøg på at slukke brande, når mange mennesker refleksivt til vand. Således er der det mest interessante og meget mere almindelige slukningsmiddel. Men brandmænd, brandbekæmpende specialister, overdriver det ikke altid. Valget af slukningsmiddel ønsker det brændende materiale.

SkumbrandbekæmpelseSkumbrande slukker godt blandt andre i brande af brandfarlige væsker som benzin eller alkohol. Skummet kan ikke bruges til at slukke brændende alkalimetaller eller elektriske installationer og alt der virker med vand. Serien af slukningspulvere er den største anvendelse.I afhængighed af deres sammensætning kan de bruges til at slukke næsten alle vigtige materialer. Slukningsgasser, hvoraf den billigste er kuldioxid, er gode til slukning af kulbrande, koks og svovl og metaller som kalium, natrium, calcium, jern og zink. Vand, derimod, opfylder perfekt sin position i kontakt med brændende organiske faste organer, som for beviser på træ, papir, kul, halm.

Damp brandslukning - damp som brandslibemiddelLignende behandling som vand har damp som ildslukkemateriale. Sandsynligvis indstilles i tilfælde af brænding af disse materialer. Den største forskel mellem damp og vand er, at vand kan bruges overalt, og dampen er kun adskilt med en kubisk kapacitet på højst 500 kvadratmeter. I hurtigere lejligheder er dampoperationen ineffektiv. For at slukke brande er det nødvendigt ikke bare at kende de egnede slukningsmidler til andre stoffer, men også sandheden om deres anvendelse og levering til brandområdet.